1. HOME
  2. เราเป็นใคร

About Us

เราเป็นใคร

บริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทสาขาของบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มนำเข้าและส่งออก การบรรจุภัณฑ์ การขาย การจัดหาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยา LATUDA® และการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยา MERONEM®

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา จำกัด บริษัทแม่ของเรา
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา จำกัด บริษัทแม่ของเรา

ธุรกิจ

นำเข้าและส่งออก การบรรจุภัณฑ์ การขาย การจัดหาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มยาอันตรายและยาที่ต้องดูแลการใช้และการสั่งจ่ายโดยแพทย์ (Ethical Drug) ในประเทศไทย

ที่อยู่

Unit No. 1501, 15th Floor, Athenee Tower, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

โทรศัพท์

+66-(0)2-168-8515

ก่อตั้งเมื่อ

มกราคม 2019