1. HOME
  2. แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

I.แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ที่บริษัท ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เป้าหมายของเราคือการปฏิบัติตามระดับ A ของ “แนวทางการออกแบบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG 2.0)” และมุ่งมั่นในการรับประกันและพัฒนาการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้อย่างสะดวกสบาย

II.ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์คืออะไร

ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ หมายถึง สถานการณ์ที่ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และใช้ข้อมูล เนื้อหา และฟังก์ชันอื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบใด ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย, การตั้งค่าวิดีโอและเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความอื่นๆ ให้เป็นคำอธิบายรูปภาพ และการพิจารณาความแตกต่างระหว่างพื้นหลังและพื้นหน้า

I.ขอบเขตที่สามารถใช้ได้

แนวทางเหล่านี้ครอบคลุมทุกหน้าของเว็บไซต์ “https://sumitomo-pharma.co.th/” และ “https://sumitomo-pharma.co.th/th/” ด้านล่าง

III.การบังคับใช้แนวทาง

นโยบายพื้นฐานเพื่อรับประกันความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ในแต่ละกระบวนการของการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การตรวจสอบ การดูแล และการควบคุมเว็บไซต์นี้ถูกกำหนดและบังคับใช้ดังต่อไปนี้

1.การวางแผนและการออกแบบ

การวางแผนและการออกแบบ รวมถึงการปฏิบัติตามระดับ (A – AAA) จะต้องดำเนินการโดยอิงตามแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งอธิบายไว้ใน “WCAG 2.0”

2.การพัฒนา

เนื้อหาเว็บไซต์ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความสัมฤทธิ์ผลโดยอิงตามแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

3.การตรวจสอบ

ในการพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าเป็นไปตามแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือไม่ล่วงหน้า
การตรวจสอบจะต้องถูกใช้ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้

OS เบราว์เซอร์
Windows Microsoft Internet Explorer 11 หรือใหม่กว่า
Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
Mac OS Apple Safari เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
Android 6 หรือใหม่กว่า Google Mobile Chrome เวอร์ชันล่าสุด
iOS 10 หรือใหม่กว่า Apple Mobile Safari เวอร์ชันล่าสุด
Google Mobile Chrome เวอร์ชันล่าสุด

[หมายเหตุ]
รองรับ OS เวอร์ชันล่าสุด และเบราว์เซอร์จะถูกตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันที่เปิดให้ใช้งานแล้ว
การตรวจสอบจะถูกดำเนินการโดยวิธีที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า
โปรดทราบว่าเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่ปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการสื่อสาร ข้อมูลจำเพาะเฉพาะสำหรับบางเทอร์มินัลและ OS หรือสถานะการใช้งานปลายทางของผู้ใช้

4.การดูแลและการควบคุม

เราพยายามที่จะรักษาและพัฒนาคุณภาพของความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยอิงตามแนวทางในการดูแลและควบคุมเว็บไซต์นี้ เมื่อเนื้อหาที่มีอยู่ถูกแก้ไข เนื้อหาจะถูกตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางของผลสัมฤทธิ์หรือไม่

V.รายละเอียดของแนวทาง

เป้าหมายของเว็บไซต์นี้คือการปฏิบัติตามระดับ A ของ “แนวทางการออกแบบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG) 2.0”

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ)

แนวทางการออกแบบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG) 2.0 (องค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ)

เว็บไซต์อ้างอิง (คำแปลภาษาญี่ปุ่นของ “สภาการเข้าถึงสารสนเทศ”)

แนวทางการออกแบบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG) 2.0 (องค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ)

“WCAG 2.0” เป็นแนวทางมาตรฐานระดับโลกที่รวบรวมโดย “แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WAI)” ซึ่งเป็นองค์กรภายใน “องค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (W3C)” ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดข้อมูลจำเพาะของเนื้อหาเว็บไซต์ มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น “แนวทางว่าด้วยอุปกรณ์สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และบริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ-ส่วนที่ 3: เนื้อหาเว็บไซต์ (JIS X 8341-3:2016)” ใช้มาตรฐานผลสัมฤทธิ์เดียวกันเป็น “WCAG 2.0”

VI.ประเด็นในการพิจารณาความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์

ขนาดฟอนต์สามารถปรับได้
ประโยคอ่านได้ง่ายและชัดเจน รวมทั้งมีช่องว่างระหว่างบรรทัดที่เหมาะสม
ไม่ใช้การจัดโครงสีที่มีความคอนทราสต์ของสีไม่เพียงพอซึ่งทำให้อ่านเนื้อหาได้ยาก หรือสีและโครงสีที่สดมากเกินไป
การจัดเนื้อหาตามลำดับที่ชัดเจนจะทำให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่ถูกค้นในเพจและตำแหน่งภายในเว็บไซต์ได้ง่าย
เว็บไซต์นี้รองรับเฉพาะการใช้งานด้วยแป้นพิมพ์เท่านั้น